fbpx

360° pohľad

Virtuálna realita

Budúcnosť je tu

Virtuálne zobrazenie exteriéru či interiéru

Virtuálna realita (VR) je cesta ako sa dostať dovnútra zobrazovaného priestoru. Cesta, ktorá umožní vnímať okolité prostredie spôsobom čo najviac podobným tomu, ako sledujeme svet okolo nás dennodenne.

Získame prehľad o reálnych priestorových pomeroch. O tom, ako okolie v skutočnosti vyzerá. Pre upresnenie dojmu sa môžeme posunúť nabok, alebo sa na predmet pozrieť z inej strany. Pohľad sa mení dynamicky, v reálnom čase. Budúcu realitu (aj keď ešte nejestvujúcu – virtuálnu) vieme vnímať podobne ako to, čo nás obklopuje v bežnom živote.

Translate »