fbpx

2D PLÁN EXTERIÉRU

Vy dodáte

Je potrebné aby sme sa dozvedeli presne čo potrebujete, preto Vás prosíme o poskytnutie čo najviac detailných informácií. 

Pre vytvorenie 2D plánu exteriéru od Vás potrebujeme:

 • číslo parcely v katastrálnej mape
 • rozmery stavebného objektu / pozemku
 • náčrt so všetkých strán (nárys, bokorys, pôdorys)
 • výškopis v metroch
 • umiestenie dverí a okien
 • náčrt stromov, ciest

Ak si nieste istý ako patričné údaje poskytnúť, nemajte obavy. Využite našu nezáväznú možnosť konzultácie, kde Vám poradíme a pomôžeme. 

Všetky služby je možné presne nastaviť pre Vaše potreby, ceny sú orientačné a vždy sa vieme dohodnúť. 

My vytvoríme

Naším cieľom je vytvorenie celkového 2D plánu exteriéru z rôznych uhlov pohľadu. V prípade záujmu o 3D plán sú podklady 2D plánu nevyhnutnou súčasťou.

2D plán exteriéru zahŕňa :

 • nárys ( pohľad z prednej strany )
 • bokorys ( pohľad z bočných strán )
 • pôdorys ( pohľad z vrchu )
 • priečny rez 
 • okótovaný pozemok a stavebné objekty s presnými rozmermi v metroch
 • dispozícia vegetačných prvkov
 • severka
 • rozpiska údajov

Všetky konzultácie pred objednaním aj po objednaní su zadarmo.  Po objednaní služby Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

2D PLÁN INTERIÉRU

Vy dodáte

Ak máte záujem o vytvorenie detailného plánu interiéru potrebujeme od Vás niekoľko informácií. 

Pre vytvorenie 2D plánu interiéru od Vás potrebujeme:

 • rozmery stavebného objektu a izieb
 • náčrt dispozičného riešenia izieb 
 • umiestenie dverí a okien
 • rozmiestnenie nábytku (ak neviete, stačí načrtnúť kde má byť kuchyňa, obývačka atď.)

Ak si nieste istý ako patričné údaje poskytnúť, nemajte obavy. Využite našu nezáväznú možnosť konzultácie, kde Vám poradíme.

My vytvoríme

Naším cieľom je vytvorenie detailného 2D pôdorysu interiéru so všetkými informáciami, ktoré požadujete. V prípade záujmu o 3D pôdorysu sú podklady 2D plánu nevyhnutnou súčasťou.

2D plán interiéru zahŕňa :

 • okótovaný pôdorys jedného podložia
 • rozmiestnenie nábytku podľa Vašich predstáv
 • detailne narysované izby s presnými rozmermi v mierke
 • umiestnenie dverí a okien
 • výpočet plochy izieb v metroch štvorcových 

Všetky konzultácie pred objednaním aj po objednaní sú zadarmo. Po objednaní služby Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Translate »